Herkaderen

Herkaderen stap 2: Verruim de Context

In de vorige stap heb je ontdekt dat het mentale model dat in het verleden is gebruikt niet heeft gewerkt om uit de paradox te komen. Om aan dat mentale model te kunnen ontsnappen is het nu belangrijk om de paradox, de probleemeigenaar, de binnenste circel van belanghebbers en de eerste stap volledig te vergeten. Volledig achter je te laten. Desnoods te begraven. Anders zou het je tegenhouden.

Vervolgens moet je uitzoemen. De snelste manier om dat te doen is het aantal betrokkenen te vergroten en hun ideeenwereld toe te voegen. En vooral ook door de ruimte en tijd veel groter te kiezen.

Ontsnap naar het omliggende veld. De wereld waarin de paradox ligt. De wereld van het verleden? De wereld van de toekomst? Hoe ver in de toekomst. Maak de sprong van tandenpoetsen naar het morgen ritueel. Van een tramrit naar reizen in de toekomst. Rek de scope op.

Het definieren van het werkterrein is bij voorkeur zonder de functie of gebruiker te definieren. Een praktijk, een sociaal fenomeen, een dienstcategorie, een maatschappelijk gebied of een bedrijfstak biedt veel meer ruimte. Denk aan familieleven, energie, gezondheid, mobiliteit, cultuur. Maak een nieuwe intellectuele, culturele en sociale ruimte. Het dient als een lens waardoor je de wereld ziet. Definieer het gebied waar je een bijdrage wilt leveren.

Ontsnap van boeven vangen naar veiligheid van de samenleving als geheel. Dat klinkt raar. Maar met herkaderen hebben we niet de intentie om alledaagse problemen op te lossen. We willen werken aan mogelijke toekomsten. Vraag jezelf wat er gebeurd als je fris kijkt naar het veld met de initiele paradox. Kijk naar de betrokken mensen en hun interacties. Identificeer meer belanghebbenden dan degene die tot nu toe de paradox hebben proberen op te lossen. Definieer het bredere veld: beschrijf het gebied waar je een bijdrage aan wilt leveren. Doe het zo breed als je durft (zonder je opdrachtgever te verliezen). Definieer het niet in oplossingstermen, in termen van de betrokken partijen, in termen van een bepaalde doelgroep. Definieer het zo dat je een verkenning kunt doen naar de mogelijkheden van morgen.

Doe interviews, in context, schaduw mensen, ervaar de situatie zelf (service safari), maak een Research Wall. Wat houdt mensen bezig in die bredere context?

Ga daarna door naar Herkaderen Stap 3 Geneer Factoren.