Mars Design Thinking
EcoDesign Gereedschap Herkaderen

De Mars uitdaging: ontwerp denken voor kinderen

Eerder schreef ik over mijn dochter van 8 en hoe ik haar uitleg wat ik doe. Natuurlijk vond ze dat niet genoeg. Ze wilde het echt ervaren. Ze is nu 10 en ik moest en zou gastdocent zijn in haar klas. Zo gezegd, zo gedaan. Natuurlijk eerst op zoek naar een bijzondere uitdaging. Die vond ik in […]

Gereedschap Herkaderen Intrapreneur

Naar innovatiegericht opdrachtgeverschap

Ik heb opdrachtgeven altijd geassocieerd met onderhandelen, aanbestedingsregels en vaste prijs contracten. Ik zag veel voorbeelden met barse inkopers, bedrijfsjuristen en lange documenten met standaarden en minimumeisen. En vervolgens laagste prijs gunning, meerwerk claims en krampachtig toezicht. Een kopje thee waar ik bij wegbleef. Opdrachtgeven wilde in mijn kop niet samengaan met agile werken en […]

Project Start Architectuur Oplossingsbeeld
EntArch Gereedschap

Een PSA en Oplossingsontwerp in een paar beelden

Als Enterprise Designers dragen we de digitale transformatie een warm hart toe. Wij dragen bij door IT chaos te voorkomen, de link naar strategische doelen te borgen en door de digitale mogelijkheden maximaal te benutten. Onze vorm: het maken bij Epics van Epic Start Architectuur en bij Features van Oplossingsontwerp. En dat doen we zo […]

Schoonheid digitale architectuur
Digitaal EntArch Gereedschap

Schoonheid en de digitale architectuur

Blij van software worden. Van oorsprong werd ik dat zelf als het technocratisch of theoretisch klopte: het zat functioneel en technisch goed in elkaar en sloot voldoende aan bij de processen in de organisatie. We hebben het goed ge-engineerd. Maar “blij” is natuurlijk veel ruimer dan dat. Creativiteit als kern Als we ergens blij van […]

Empathische architectuur
EcoDesign EntArch Gereedschap Intrapreneur

Empathische Architectuur

Afgelopen periode deed ik een intake bij een overheidsorganisatie. De waarschuwingen vooraf waren niet mals. “In dergelijke organisaties gaat het om belangen, conflicten, macht en niet om het resultaat.   Geeldrukdenken viert hoogtij.” Ook hoorde ik terug dat het vaak over herkenning en erkenning krijgen gaat, het persoonlijk en het groepsbelang en over winnen. “Daar ga […]

Digitale Materiaalkunde
Conferentie Digitaal EntArch Gereedschap Herkaderen

Digitale Materiaalkunde

Ruud van Vliet – Trivento Materiaalkunde is voor een ontwerper net zo essentieel als het ontwerp zelf. Het gedrag en de eigenschappen van materialen bepalen (de maakbaarheid van) de oplossing. Materialen zorgvuldig kiezen, combineren of zelfs nieuwe maken, is essentieel voor de ontwerper. Ook voor de digitale enterprise ontwerper. Onderstaand de presentatie van de workshop op […]

Onderneming Ontwerp Raamwerk
Digitaal EcoDesign Gereedschap

Het Onderneming Ontwerp Raamwerk

Het middelpunt van Enterprise Design is het “Enterprise Design Framework”, ook wel “de Stack” genoemd. Het is een raamwerk met aspecten waarnaar je moet kijken om ambitieuze inspanningen met grote complexiteit te tackelen. Inspanningen met de uitdaging dat er een groot speelveld is, veel groter dan een individueel project. Om er voortgang op te maken, […]

Onderneming Ontwerp Sprint
EcoDesign Gereedschap Herkaderen

Onderneming Ontwerp Sprint

Digitale transitie vraagt het creatief uitwerken van nieuwe diensten, verhogen van verkopen en efficienter maken van het operationeel model. Gebruikelijke aanpakken op basis van project management, research en ontwikkeling, etc. zijn daarin vaak niet effectief. Ze zijn niet flexibel genoeg voor verandering en ze leveren niet snel genoeg. Ontwerp denken en Agile en Lean principes […]

Strategisch modelleren met Archimate
Digitaal EntArch Gereedschap

Strategisch modelleren met Archimate

Als mijn dochter van acht vraagt wat ik doe, is tegenwoordig mijn antwoord: ik ben uitvinder. Want als ik terugkijk op de werkdag kom ik vaak niet veel verder dan “ik heb schetsen gemaakt op A3 papier” of de digitale equivalent in een zestal powerpoints. Of “ik heb post-its geplakt met lijntjes ertussen op een […]

integratie
Digitaal EntArch Gereedschap

Digitaal: spelbederver voor onze integratie praktijk

Ja, enterprise service bussen, ESBs voor integratie, ik verklaar ze tot een succes! De afgelopen jaren deden ze een inhaalslag. En ze vullen meer en meer hun belofte in. Net nu het hele spel door Digitaal is veranderd. Moeten we integratie nu weer anders gaan doen? Ik denk van wel. Rond de eeuwwisseling ontstond de […]