Project Start Architectuur Oplossingsbeeld
EntArch Gereedschap

Een PSA en Oplossingsontwerp in een paar beelden

Als Enterprise Designers dragen we de digitale transformatie een warm hart toe. Wij dragen bij door IT chaos te voorkomen, de link naar strategische doelen te borgen en door de digitale mogelijkheden maximaal te benutten. Onze vorm: het maken bij Epics van Epic Start Architectuur en bij Features van Oplossingsontwerp. En dat doen we zo licht gewicht als mogelijk, om de snelheid erin te houden.

Dat riep bij ons de vraag op: “kun je zo’n PSA en oplossingsontwerp lichtgewicht in een paar modellen vangen?” “Zeg in een presentatie met tussen 6 en 20 slides?”

Die handschoen pakten we op. We pakten Archimate als taal, inclusief haar extensies en de gebruikelijk Archimate viewpoints. Daar gaan we.

Meestal starten we met een opdrachtomschrijving en scoping. Er is een behoefte om iets te veranderen. Archimate voorziet daarin met de Implementation Extension. We kunnen een Epic of Feature representeren als een Workpackage of Plateau, dat een produkt moet leveren. Bijvoorbeeld een aantal aanpassingen op ons landschap, een organisatieverandering, etc. om een bepaald gat te dichten.

Meestal is de verandering gericht op een bepaald strategisch doel of driver en moet het een gewenste uitkomst geven. Dit is te modelleren als een werkpakket gerelateerd aan een doel of driver uit de motivation extension, of oplossing uit Archimate 3.0. In scope, buiten scope, vertrekpunt of uitgangspunt, je kunt het als teksten in zo’n work package view kwijt.

Vaak is daarna nodig dat de huidige situatie voor het voetlicht wordt gebracht. Uiteraard alle ruimte om de gebruikelijke 20 viewpoints van Archimate te gebruiken om deze zo geschikt mogelijk weer te geven. Beschrijvingen daarbij kunnen prima onder de Archimate objecten in de viewpoints in tekst worden opgenomen.

Vaak is het nodig om vervolgens een nieuw wereldbeeld uiteen te zetten, termen te introduceren en definieren. Uit te leggen welke soorten en typen ervan zijn. Prima om dat met de gebruikelijke 20 viewpoints te definieren: dit zijn relevante bedrijfsobjecten, dit is een logisch procesverloop, etc.

Vaak is er daarna een requirementsrepresentatie nodig. Wat is nu eigenlijk het eisenpakket voor de nieuwe oplossing en waarom? Functionele en kwaliteitskenmerken? Met welke beperkingen hebben we te maken. Prima weer te geven in een viewpoint met motivatie onderdelen requirements, restrictions, drivers en goals.

Vaak moeten er daarna wat nieuwe principes worden ontdekt, die sturing gaan geven. Die kunnen prima in een view met principles uit de motivation extension van Archimate, zonodig met een onderbouwing in bedrijfsdoelen of architectuurdoelen die we willen bereiken.

Vervolgens is vaak de kern een aantal gebruiks- en of oplossingsalternatieven verder uit te werken. Hiervoor zijn de gebruikelijke 20 viewpoints erg geschikt.

Veelal is het noodzakelijk om een assessment te maken. Wat zijn belangrijke besliskriteria of requirements van belanghebbers, wat zijn de doelen/drivers daarvoor, en wat is de scoring daarvoor per gepresenteerd oplossingsalternatief. Ook een assessment kan ik prima in Archimate kwijt. Inclusief de keuze.

Vervolgens wil je graag een beeld geven van vervolgacties. Prima wederom als potentiele workpackages te laten zien (nieuwe features, nieuwe stories, spikes of proof of concept om verder uit te werken). Daarnaast is vaak een risico of concerns view noodzakelijk, voor specifieke stakeholders.

Al met al komen wij inmiddels het hele eind. Zes tot 20 beelden, een kind kan de was doen. Inzichtelijk, agile en beslisbaar, want een beeld zegt meer dan 1000 woorden.