Onderneming Ontwerp Sprint
EcoDesign Gereedschap Herkaderen

Onderneming Ontwerp Sprint

Digitale transitie vraagt het creatief uitwerken van nieuwe diensten, verhogen van verkopen en efficienter maken van het operationeel model. Gebruikelijke aanpakken op basis van project management, research en ontwikkeling, etc. zijn daarin vaak niet effectief. Ze zijn niet flexibel genoeg voor verandering en ze leveren niet snel genoeg.
Ontwerp denken en Agile en Lean principes geven een beeld van een andere aanpak. Een aanpak waarin multi disciplinair werken, samenwerkend en flexibiliteit wel worden bereikt voor creatieve projecten. Voor dit doel ontwikkelde Milan Guenther in zijn boek Intersection de Onderneming Ontwerp Sprint. De Onderneming Ontwerp Sprint combineert ontwerp sprints met lean principes, door gebruik te maken van het Onderneming Ontwerp Raamwerk als gids. Het kent snelle phases voor reseach, denken, experimenteren, valideren en realiseren. Hieronder zijn de stappen in hoofdlijnen uitgewerkt.
1. Verbind
Verbind je met sleutel personen, belanghebbers, begrijp de onderliggende intentie achter de initiëel geformuleerde opdracht en ontwikkel de ontwerp uitdaging die onder handen wordt genomen. Leg de relatie van het Overzicht naar de elementen van de Anatomie en houdt eerste workshops.
2. Ontdek
Voer research en analyse uit op Anatomie elementen als Inhoud en Contactpunten, ontwikkel daarmee een idee van het werkveld waarin je bezig bent. Kader het probleemgebied door vanuit gebruik, business en systeem perspectief naar de ontwerpuitdaging te kijken.
3. Definieer
Beeld je strategische mogelijkheden in van de potentiële toekomstige situaties, zo een een gezamelijke visie vormend op het gewenste resultaat. Ontwikkel modellen voor de verschillende Kaders en definieer hoe je de uitdagingen van Informatie Architectuur, Interactie Ontwerp en andere conceptuele aspecten in de Ontwerpruimte gaat aanvliegen.
4. Experimenteer
Genereer ideëen voor de mogelijke uitkomsten die de conceptuele basis kan hebben als vertaald naar de verschillende aspecten van de Ontwerpruimte. Illustreer de Weergave in schetsen, draadmodellen, verhaallijnen en andere media, om het concept te vertalen in een produkt en zichtbaar te maken.
5. Valideer
Bouw prototypes die simuleren hoe het product and onderliggende technologieën, diensten of processen zouden moeten werken. Valideer deze Weergave elementen door het toepassen van gebruiker, business en systeem Kaders, om zo te waarborgen dat de voorgestelde oplossingen waardevol, rendabel en haalbaar zijn. Grijp de problemen, kansen en ideëen aan die daaruit komen door het steeds weer bijstellen van de conceptuele modellen en hun vertaling naar concrete oplossingen.
6. Implementeer
Maak de Weergave realiteit door de uitkomsten uit het ontwerp proces ook daadwerkelijk te produceren, vertaal hen in documentatie, specificaties, Make the Rendering reality by producing the outcomes of the design process, turning them into documentation, specification en activa die je kunt delen met iedereen die betrokken is bij haar implementatie. Plan de transformatie van niet-tasbare Anatomie elementen zoals diensten en communicatie kanalen.
7. Lever
Maak de definieve Weergave elementen beschikbaar aan het ondernemingspubliek waarvoor ze zijn ontworpen. Manage de communicatie en veranderingsprocessen die onderdeel van de transitie uitmaken, en organiseer de besturing en continue verbetering processen. Meet succes, evalueer, verbeter en itereer richting de beoogde Overzicht transformatie.
Deze blog is een Nederlandse weergave van Enterprise Design Sprint. Binnenkort hier ook een weergave van het bijbehorende sprint canvas.
Zie ook het bijbehorende Onderneming Ontwerp Raamwerk.