Ontwerp voor teamwork
EcoDesign Intrapreneur

Ontwerp voor Teamwork.

Met 2 dochters krijg je automatisch veel ervaring met superteams. De verhalen van Winx Club en Barbie of Tinker Bell met hun vriendinnen, zijn heel aanstekelijk. Voor hen, maar ook voor mij. Meestal ligt er een bijzondere uitdaging. Na allerlei verwikkelingen weet het team hun krachten te bundelen. Zo ontstaat een team dat overwint. In de praktijk verloopt het ontwikkelen van zo’n high performance team binnen bedrijven ook zo! Alleen vaak wat minder kort door de bocht.

Vaak zijn er belemmeringen te over. Het team is gedistribueerd over lokaties. De leden van het team zijn mobiel. Het team bestaat ook uit leveranciers, externen over de grenzen van de organisatie heen. Soms maken zelfs klanten en toezichthouders er deel van uit. Het team moet in korte tijd worden gevormd (en daarna ook weer ontbonden). Er is een ratjetoe aan culturen, werkwijzes, kennisniveau’s en belangen. En bovendien is het vraagstuk dat moet worden opgelost dynamisch.

Hoe ontwerp en maak je dan een situatie die helpt die belemmeringen te overbruggen?

Daarvoor gebruiken we als enterprise designers een ontwerpaanpak die we “design for teamwork” noemen. Het resultaat is een toegespitst ontwerp op de situatie. Die de groepsvorming ondersteunt, vertrouwen bouwt, het doel helpt verhelderen, verheldert wie wat doet. Die de storming en norming fase verkort met goed communicatie patronen. En waarin conflictverheldering en constructieve oplossingen worden ingebakken.

Natuurlijk wordt de dienst die moet worden geleverd, de processen die daarvoor nodig zijn en de voortgang daarvan in 1 oogopslag inzichtelijk. Maar ook is vaak behoefte om vooral herstel van dienstverlening te ondersteunen, door beslissingsondersteuning, scenario’s en daadkrachtgevend initiatief, zodat er resultaten wordt bereikt.

Kortweg, er ontstaat een team proces ontwerp op maat.

Door het gedistribueerde, mobiele of netwerk achtige karakter speelt “digitaal” daarin meestal een belangrijke rol. Qua standaard voorziening kennen we natuurlijk zogenaamde “Groupware”, zoals Microsoft Sharepoint of Google+. Dat is meestal bedoeld voor de kantoor of project samenwerking. Wij ontwerpen vergelijkbare omgevingen op maat voor medewerkers en partners. Ter ondersteuning van de “employee experience”.

Neem als voorbeeld “de omdraai” in de luchtvaart. Als een vliegtuig is geland moet het weer zo snel mogelijk gereed worden gemaakt voor de volgende vlucht. Een groot team, voor schoonmaak, brandstof, passagiers, baggage, onderhoud, vluchtvoorbereiding, etc. voert dit uit. Een tijdelijk en mobiel team in en om het vliegtuig. Belangrijk dat dit in een gecoordineerde multi disciplinaire team inspanning voor elkaar komt. Er zijn duizend en 1 logistieke redenen waarop dit mis zou kunnen gaan. Het team krijgt heel korte tijd om te vormen en op elkaar in te spelen. Een digitale omgeving voor de doelvorming, voortgang monitoring, bijsturing en afstemming verkort hier de doorlooptijd zomaar met tien procent en reduceert het aantal grote vertragingen.

Als enterprise designers ontwerpen we geregeld dit soort virtuele team omgeving, toegespitst op de situatie. Dit zet mensen in een kracht. Dit transformeert de samenwerking. Wij helpen organisaties om een geweldige, unieke plek te zijn om te werken, optimaliserend hoe mensen samenwerken en dingen voor elkaar krijgen.

Onze concepten ambieren om de grotere employee experience in lijn te brengen met de bedrijfsdoelen en processen, om mensen meer betrokken en produktief te maken en hen zich te laten richten op hun belangrijkste taken. Doordat we ontwerpen voor de fysieke omgeving, de digitale en de menselijke interactie, integreren, verbeteren en herontwerpen we de belangrijke team communicatie. Zo brengen we het in lijn van het werkgevers merk, en maken zo een cultuur van creativiteit en samenwerking. Vaak leidt dat tot een transformatie op ecosysteem niveau: we verbinden produkten en diensten, processen en samenwerking, communicatie en cultuur. Niet alleen voegt dat veel waarde toe voor klanten, het implementeert ook een geintegreerde visie op de digitale organisatie. Ze stroomlijnen bestaande business en vormen creatieve dienstverlening zodat nieuwe spelers worden bereikt.

Zo goed als het team van de Winx Club wordt het nooit. Maar een superteam ervaring, dat ligt toch best binnen handbereik.