Strategie en toekomst
Conferentie Strategie

Meetup «Toekomst Scenario’s» op 4 april

English translation below >

Op woensdagavond 4 april organiseerde Trivento Spark! haar vierde workshop Enterprise Design. Deze keer namen Marta Marszal van Remember To Play en Edwin Gardner van Monnik ons mee in het verkennen van de toekomst. Wel, dat was de bedoeling. Maar door ziekte van Marta deed Edwin het verhaal alleen.

Waarom een workshop over Toekomst Scenario’s? Met een Enterprise Design aanpak werk je aan holistische oplossingen. Wat ons betreft kijk je dan niet alleen naar een brede oplossing in het hier en nu, maar kijk je ook naar oplossingen die zo veel mogelijk toekomstige opties open houden. Om dat mogelijk te maken, is het handig als je in staat bent om de toekomst gestructureerd te verkennen.

Toekomst Scenario’s

De toekomst 100% voorspellen is onmogelijk, wel is het mogelijk om de toekomst te verkennen. Edwin nam ons aan de hand en praatte ons door de aanpak die Monnik hiervoor gebruikt. Monnik bedrijft futurologie, waarbij de toekomst wordt bekeken via de krachten die er nu al zijn en die de toekomst gaan vormgeven. In de futurologie werk je vervolgens ook actief aan het laten ontstaan van een toekomst die je nastreeft, in plaats van alleen ‘nee’ te zeggen tegen de toekomst die je níet ziet zitten. Je bent niet alleen een onafhankelijke toeschouwer.

Edwin vertelde ook hoe we ratio en technologie (de ‘verlichting’) moeten combineren met cultuur en zingeving (het ‘humanisme’) om echt te kunnen doorgronden wat de impact van veranderingen is. Daarbij verandert technologie – zeker vandaag de dag – erg snel. Terwijl culturele en maatschappelijke veranderingen veel meer tijd nemen, en veel moeilijker te verbeelden zijn. Maar die laatste hebben wel weer de meeste impact en bevatten de mooiste kansen voor nieuwe diensten en producten. Daarom is het belangrijk om te verbeelding van mensen te prikkelen, met verhalen over wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Wat we ook zagen, als je terug kijkt, dan lijkt het allemaal veel sneller te gaan dan als je vooruit kijkt. Tien jaar lijkt lang, maar in retrospect is het zo voorbij.

Edwin stipte kort de ontwikkeling van de huidige platformen aan, zoals Uber, en hoe dat soort technologie zowel voor integratie als voor segregatie ingezet kan worden. Hoe dit soort platformen het hele middenkader weten weg te automatiseren. En dat we misschien maar eens aan een basisinkomen-maatschappij moeten gaan werken. En dat we misschien naar een economie van overvloed en herverdeling toe gaan. Want historisch gezien is ons economische model gebaseerd op een schaarste van goederen en productie, maar voor digitale diensten geldt dat niet. Deze kunnen in overvloed worden aangeboden en hoeven niet per afname te worden geproduceerd. Om bestaande bedrijfsmodellen in stand te houden, wordt daarom nu kunstmatig schaarste geïntroduceerd: je moet betalen voor toegang tot diensten. Maar is dat wel zo houdbaar?

Dit soort research en analyse van ontwikkelingen en trends zijn een eerste stap in de Monnik aanpak, die daarnaast uit Scenario Building en Backcasting bestaat.

Lees hier Edwin’s presentatie nog eens na.

Via Scenario Building wordt vanuit een breed kader een toekomst geconstrueerd die logisch lijkt en inspireert tot nadenken over implicaties. Hierbij werd het duidelijk dat het schetsen van een concreet verhaal over een mogelijke toekomst de verbeelding een stuk beter op gang brengt dan wat vage, abstracte ontwikkelingen. Edwin gebruikte de doorbraak van Autonomous Electric Vehicles (AEVs) als voorbeeld. En zo voelde ik onmiddellijk dat ik een abonnement moest nemen op een autorij-reservaat door de nieuwe wetgeving in 2036. En brainstormen waar de kansen en bedreigen konden liggen voor een partij als DHL werd door deze denkbeeldige nieuwe wetgeving veel concreter.

Lees hier Edwin’s briefing over EAVs.

Via Backcasting kijk je vanuit de geconstrueerde toekomst terug naar het heden, en zoek je naar ontwikkelingen die je nodig hebt om het heden te veranderen in de beschreven toekomst.

Het was een interessante avond en rond 21:15 sloten we de inhoudelijke sessie af. Onder het genot van een hapje en een drankje was er vervolgens nog gelegenheid om na te praten en verder van gedachten te wisselen.

Meetup Future Scenarios on April 4th

On Wednesday evening April 4th Trivento Spark! organized her fourth Enterprise Design workshop. This time, Marta Marszal from Remember To Play and Edwin Gardner from Monnik guided us into exploring the future. Well, the was the plan, but unfortunately Marta got ill, and Edwin did it on his own.

Why Future Scenarios? With an Enterprise Design approach you work on holistic solutions. As far as we are concerned, you should not only look at a broad solution in the here and now, but also look at solutions that keep as many future options open as possible. To enable that, you can use this approach to explore the future in a structured way.

Future scenarios

Predicting the future 100% is impossible, but it is possible to explore the future. In this workshop Edwin introduced us to the Future Scenarios approach. This is an approach in which you use simulations to explore how certain situations might develop in the future. You will come up with different scenarios, and this gives you insight into possible futures, and which factors influence the emergence of a specific future. This helps you to recognize changes, and to anticipate more quickly to the changes you see appearing.

Edwin told us about the most important elements of this strategic approach. After which we discussed the impact of Autonomous Electric Vehicles (AEVs) on a couple of industries.