Meetup Enterprise Design
Conferentie EcoDesign

Meetup «Agile (en) Design Thinking» op 4 juli

English translation below…

Op woensdagavond 4 juli organiseerde Trivento Spark! haar vijfde Enterprise Design meetup (lees nog eens na wat we op de eerste, tweede, derde en vierde meetup deden).

Deze keer hielp Marta Marszal van Remember To Play ons begrijpen hoe je kunt ontwerpdenken in een Agile context. Agile en Design Thinking hebben veel overlap, maar ook verschillen. Op deze avond kregen we te horen hoe we deze twee methoden kunnen mengen en of dat überhaupt zinnig is.

Volgens Marta is het Agile ontwikkelproces vooral gefocust op de snelheid en kwaliteit van software ontwikkeling. Om de toenemende en snel veranderende klantbehoeften bij te benen, ontstaat de behoefte om snel software te bouwen en uitrollen. Snelheid en efficiency klinken mooi, maar vaak wordt de kritische vraag vergeten naar de werkelijke gebruikersbehoeften, naar de creatieve oplossingen. Waarom bouwen we dit en wat zijn de beste manieren om het probleem van de gebruikers op te lossen? Bij agile denken alleen loop je als product owner het gevaar dat je na de initiële opzet vooral bezig bent met je product verder evolueren/optimaliseren.

Design Thinking helpt je bij het vinden van nieuwe, latente klantbehoeften. Het legt de focus op het ontdekken van “problems worth solving”. Daarmee kun je tot nieuwe producten en diensten komen, die je vervolgens in agile cycli doorontwikkelt. Dat is belangrijk omdat organisaties zich tegenwoordig moeten onderscheiden op de beleving en kwaliteit van hun diensten en producten. Als marktleider kun je zomaar ingehaald worden door een nieuwe start-up.

Marta begon met het model van Gartner waarbij Design Thinking, Lean Startup en Agile als cycli in elkaar lopen. Om vervolgens in te zoomen op de verschillende stappen van het Design Thinking proces en belangrijke technieken in iedere stap. In een korte workshop oefenden we met het opstellen van interviewvragen. Omdat je op zoek bent naar problemen van mensen, waar ze zichzelf misschien niet eens bewust van zijn, is het belangrijk om in vragen zo min mogelijk aannames op te nemen. Om de vraag zo open mogelijk te houden. Dat bleek nog best moeilijk.

Je kunt de inhoud van de sessie nog eens nalezen in de PDF van Marta’s slide deck.

Over de facilitator

Marta Marszal is oprichter van Remember to Play, een StrategischDesign adviesbureau dat zich richt op het vinden van kansen, conceptontwikkeling en communicatie. Zij is een senior Strategisch Ontwerper en facilitator. Remember to Play levert en faciliteert  projecten, training en workshops om organisaties te helpen bij het maken van diensten en producten die op basis van nieuwe technologieën echte problemen van klanten oplossen.

Meetup «Agile (en) Design Thinking» on July 4th

On Wednesday evening July 4th Trivento Spark! organised her fifth Enterprise Design workshop (freshen up on what we did on the first (in Dutch only), second (in Dutch only), third (in Dutch only en fourth meetup). This time, Marta Marszal from Remember To Play made us understand Design Thinking in an agile context. Agile and Design Thinking have many overlaps, but also differences. In this workshop we explored how these two methodologies can merge and whether this even makes sense.

Agile (and) Design Thinking

According to Marta, the Agile Development Process is mostly focus on the speed and quality of software development. This is due to increasing and fast changing customer demands, which creates the need to build and deploy software fast. An agile process perfectly answers the question of how to deliver fast and efficient, but it often neglects to ask the critical questions which relate to user needs. Why are we building this and what is the best way to solve a user problem? If you only rely on Agile thinking, a product owner might focus only on evolving/improving the product or service as initially designed.

Design Thinking helps you to look for new user needs. It focusses on finding “problems worth solving”. This helps to define new products and services that can be developed and evolved using agile processes. Finding radical new products and services is important as organizations have to distinguish themselves based on the customer experience and quality of these products and services. Nowadays a start-up can take over before you know it.

Marta started presenting the Gartner model where Design Thinking, Lean Startup and Agile cycles are extending each other. After this she discussed the phases in Design Thinking and the important tools used in each phase. In a short workshop we learned to make good interview questions. This turned out te be quite hard, because  they have to be open questions that don’t prime interviewees to answer in a specific way.

If you like you can read up on this meetup in the PDF of Marta’s slide deck.

About the facilitator

Marta Marszal is the founder of Remember to Play, a Strategic Design Consultancy, which focuses on opportunity finding, concept development and communication. She is a senior Strategic Designer and facilitator. Remember to Play delivers and facilitates projects, trainings and workshops to help companies develop services and products that leverage new technologies and solve real customer problems.