Herkaderen

Herkaderen stap 3 Genereer Factoren

De derde stap is als je op het niveau komt: waarom bestaat deze paradox?
Welke thema’s bepaalden dat? In termen van Karim Benammar: je begrijpt wat de kern en ondersteunende overtuigingen zijn over de situatie. Zodat je er straks een nieuwe wereld over die factoren als dimensies kunt opspannen.

En zijn nieuwe factoren, thema’s relevant? Meestal zijn dit soort thema’s motieven van de designer of intrapreneur. Maar natuurlijk ook van de nieuwe spelers die in je in stap 2 hebt geidentificeerd. Dat kunnen theorieen, wetten, overwegingen of overtuigingen, meningen zijn. In Karin Benammar’s insteek: zoek het grammaticale tegenovergestelde van de ondersteunende overtuigingen en maak ze extreem. Alle punten van de oorspronkelijke overtuigingen kun je negatief maken. Als het idioot lijkt, dan zit je goed, dan pas is er een heel ander wereldbeeld.

Je kunt Factoren vinden in kranten, op internet, in boeken, films: overal waar mensen verhalen delen. Maar vooral uit de levens van mensen, hun gedrag, hun verwachtingen, meningen en handelingen. Je vind het vooral ook bij belangrijke beinvloeders en industriespecialisten. Bouw een netwerk om je heen van kenners.

Vaak is een eenvoudige vraag stellen het makkelijkst: waarover gaat dit nu echt? Probeer de normaal belangrijke factoren los te laten, dat onderscheidend vermogen, die bling. Denk eens vanuit die andere betrokkenen: waar praten zij over? Wat is voor hun werkelijk in de praktijk, in realiteit, van belang. Waar zijn ze echt mee geholpen. Welke nieuwe waarden doen ertoe, hoe heeft de maatschappij of de mensheid zich ontwikkeld, hoe is ze gegroeid?

Laten we een voorbeeld nemen: welke thema’s zouden geleid kunnen hebben naar sauna, nieuwe religiositeit of de buurt coach? Welke thema’s zijn nu actueel privé, voor werk, in de buurt? Soms waren kernfactoren comfort, uitstraling, luxe. Soms spelen klein, betaalbaar, nabijheid een rol. Actueel is speelt soms milieuvriendelijk, sociaal of de verouderende bevolking een rol.

Dit soort thema’s vind je in je eigen gedachten en ambities, in die van vrienden, in kranten, etc. Thema’s moeten waarde vrije beschrijvingen zijn van wereld fenomenen. Ze moeten niet morele standpunten zijn. Maar jouw waarden en ambities bepalen wat jij of je klant gaan kiezen.

Belangrijk is te werken met veel perspectieven. Combineer disciplines.
Raadpleeg gebruikers, gedragsdeskundigen, etc. Vraag hen naar hun dagdagelijkse frustraties, Vraag hen naar waar hun dagelijkse gesprekken over gaan. Wat terugkerende onderwerpen zijn. Kom zelf uit je cocon, want als hoger opgeleidde heb je alle vinkjes en voordelen. Als bestuurder, beslisser en adviseur heb je niet meegemaakt hoe het is als de bureaucratie niet meewerkt of als je in een machtscultuur het onderspit delft.

En werk met waarden: wat wordt nu eigenlijk bedoeld met de kwaliteit die moet worden gerealiseerd. Maak het practisch en concreet.

Vervolgens begin je met het selecteren, groeperen, combineren van thema’s. Vaak naar het abstractere, gecombineerde. Een goed criterium dat je goed zit: een factor moet diep persoonlijk en abstract geworden zijn. Gebruik je intuitie of de factor goed is en of je hem persoonlijk interessant vindt.
Zorg dat je niet de individuele factor verliest, maar voeg er aan toe. Alsof je ingredienten samenvoegt tot een geweldige maaltijd. Wat moet de overall beleving zijn? Probeer en identificeer verschillende types van thema’s, probeer goede combinaties te vinden, sommige die elkaar steunen, die goed combineren. En zorg dat ze origineel genoeg zijn, niet te dichtbij het onderwerp staan en orthogonaal ten opzichte van elkaar staan. Anders is het opspannen van een grotere nieuwe wereld niet echt mogelijk.

Ga door naar Herkaderen Stap 4 Het Herkaderen Zelf.