Herkaderen Intrapreneur

Een #intrapreneurs 12020!

Geinspireerd door @JoostLommers en @NellekeNoordervliet verklaar ik het jaareinde tot tijd voor #idealen. Niets pretentieus hoor, nog eens kijken naar wat je najaagde en hoe je het ervan afbracht. Kijken waar je de lat legde. En kijken of je kunt #herkaderen. En daarvoor inspiratie zoeken bij anderen.

Ik trapte af met @SarahSchulman op SDGC19 van dit jaar. Ze doet verslag van pogingen om vanuit echte relaties complexe welzijnsproblemen op te lossen. Het #herkaderen wat ze voorstaat is van helpen, in een institutionele eenrichtingsrelatie – van helper/expert naar begunstigde – naar samen leren – in een gelijke relatie van luisteren en samen leren.

Een App, een Ecosysteem, een service is niet genoeg. En: ook als enterprise designers moeten we ontsnappen aan zo’n helpers-relatie met onze opdrachtgevers. Ze vraagt een voorbeeld te nemen aan positieve afwijkenden, #intrapreneurs. Een (her)kader opgespannen over de waarden kwetsbaarheid, wederkerigheid en gedeelde doelen helpt. Ze geeft prachtige voorbeelden van oplossingen gezocht vanuit dat nieuwe kader. Hoopvolle oplossingen, van harte aanbevolen.

Verder verdiepte ik me dit jaar in 4 methoden om nieuwe betekenis te geven.

Allereerst Vision in Design, Hekkert&van Dijk. Hier ontstaat nieuwe betekenis vooral door context factoren te kiezen: observaties, theorieen, opinies. Via een structureringsproces span je over een aantal factoren een nieuwe wereld op, waaruit nieuwe interacties (en gedrag) worden afgeleid.

De tweede is Design-Driven Innovation (Verganti). Hier ontstaat de nieuwe betekenis door een zorgvuldig gekozen netwerk van “interpreters” (vertrouwde en leidende personen in de markt) te gebruiken voor research.

De derde is Frame Innovation (Dorst). Hier ontstaat de nieuwe betekenis uit de paradox: waarom is de situatie zo lastig op te lossen? Vervolgens door het speel/krachtenveld te verruimen met nieuwe stakeholders. En dan diepere thema’s te bepalen die alle stakeholders raken om daarover frames op te spannen.

Laatste, niet de minste: Reframing (Benammar). Hier begin je met het kerngeloof waarom de situatie is zoals ie is, waar je 4 ondersteunende overtuigingen aan toevoegt. Bepaal vervolgens het tegenovergestelde daarvan en overdrijf dat enorm, totdat je enorm sceptisch wordt en licht ziet.

De vier methoden gecombineerd geven vuurwerk!

Vervolgens wens ik iedereen gelukkig 2020. Of om te #herkaderen: gelukkig 02020! Geeft dat direct een langere termijn blik? Verlengd het onze en jouw toekomst en dus je perspectief? Helpt het je uit je korte termijn te komen en richting grotere verhalen? Het is de telling volgens de Long Now Foundation die het “trager/beter” denken wil bevorderen en Marjolijn van Heemstra schreef erover.

En als je vooruit kunt kijken, kun je ook achteruit kijken. Waarom niet 12020 zo je wilt. Dat verlengt onze historie terug naar de jager-verzamelaars, maar ook andere beschavingen komen in beeld. Het hele tijdsperk van de mens. Het laat veel meer zien van waar we vandaan komen. En het benadrukt de enorme snelheid waarmee we de planeet zijn gaan domineren. Youtube-kanaal Kurzgesagt heeft het daarover.

Ik sluit me aan bij Marjolein: een liefdevol, gezond en #intrapreneur-derig 12020 toegewenst.